Tato spolupráce je založena na předání reference na nového potenciálního zákazníka (doporučený), za kterou je doporučiteli (osoba předávající referenci) vyplacena společností S&L (STOJASPAL & LUMALIS, s.r.o.) peněžitá odměna. Odměny jsou vždy vyplaceny na základě vystavené faktury doporučitelem společnosti S&L.

 

Systém odměn

 

Okamžitá odměna

Nárok na odměnu vzniká po podepsání dohody o spolupráci mezi společnosti S&L a doporučeným, případně po proplacení první fakturace (pokud není podepsána smlouva o spolupráci). Tato jednorázová odměna činí 1.000,- Kč (v případě fyzické osoby) nebo 2.000,- Kč (v případě právnické osoby).

 

Následná odměna

Výše této odměny je 10 % ze sumy zaplacené fakturace doporučeným společnosti S&L za období 6ti měsíců následujících po měsíci, ve kterém byla reference předána.

 

Příklad:

Jan Novák (doporučitel) předal 15. 2. 2023 společnosti S&L referenci na potenciálních nového zákazníka s.r.o. XY (doporučený – právnická osoba). Ihned po podpisu smlouvy o spolupráci byla vyplacena doporučiteli počáteční odměna ve výši 2.000,- Kč.

Za období od 1. 3. 2023 do 31. 7. 2023 proplatil doporučený faktury společnosti S&L v součtu za 30 tis. Kč. Následná odměna doporučiteli činila tedy 3.000 Kč (tj. 10 % ze sumy proplacených faktur za březen–červenec 2023).

Celková odměna tedy činila 5.000,- Kč.

 

Platinový partner

Jakmile doporučitel za kalendářní rok předá firmě S&L reference na doporučené v souhrnu 12 tis. Kč/měsíční fakturace při počtu min. 3 klientů, stává se PLATINOVÝM PARTNEREM, pro kterého platí, že následná odměna za nově doporučené zákazníky v následující kalendářní roce je dvojnásobná, tzn. je 20 % z 6měsíční fakturace. Platinovým doporučitelem se stává pouze na kalendářní rok, a to následující po roce, ve kterém splnil kritéria. Pokud v následujícím roce opět splní kritéria platinového doporučitele bude i nadále platinovým doporučitelem.

 

Příklad:

Jan Novák (doporučitel) předal v roce 2023 společnosti S&L referenci na 4 nové zákazníky, se kterými byla uzavřena dohoda o spolupráci se souhrnnou pravidelnou měsíční fakturací ve výši 15.000,- Kč.

  • Zákazník A s fakturací 5.000,- Kč/m
  • Zákazník B s fakturací 4.000,- Kč/m
  • Zákazník C s fakturací 3.500,- Kč/m
  • Zákazník D s fakturací 2.500,- Kč/m

Splnil tedy oběd podmínky, tj. min. 3 nové klienty (4) a souhrnná měsíční fakturace 12.000,-Kč (15.000,- Kč). Díky tomu se pro rok 2024 stal platinovým partnerem a za každého doporučeného v roce 2024 mu byla vyplacena dvojnásobná následná odměna.